Binnen onze ondernemingsactiviteiten is veilig databeheer en– beleid een must. Onze klanten stellen dat vandaag de dag terecht als eis.

ISO 27001

Kernwaarde binnen onze Sidekix bedrijfsvoering zijn de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie / klantdata.

Opdrachtgevers van Sidekix vertrouwen per slot van rekening hun klantdata, informatie en kennis aan ons toe om aan te wenden / te verwerken binnen ons bedrijfsproces.

Enerzijds bedrijfskapitaal van onze opdrachtgever, anderzijds kwetsbare (persoons)gegevens waar in beide gevallen zorgvuldig mee moet worden omgesprongen. Als trouwe bondgenoot beschermen we jouw data alsof het de onze was. Uiteraard gingen we al buitengewoon zorgvuldig met data om. De ISO 27001 certificering borgt en garandeert als extra bevestiging voor onze klanten en toekomstige relaties dat Sidekix.nl die zorgvuldigheid in acht neemt. Afgemeten naar een internationaal erkende norm.

Over ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001 is dé internationale standaard op het gebied van informatiebeveiliging.

De norm is gericht op het doorlopend beheren en verbeteren van risico’s rond de informatiebeveiliging. De norm ziet toe op zowel de inrichting van processen en procedures op het gebied van informatiebeveiliging als op de naleving daarvan, de controle, toetsing en permanente verbetering.

Het inbedden van deze standaard binnen de bedrijfsorganisatie stelt Sidekix in staat informatiebeveiliging structureel vorm te geven en de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie te waarborgen.

Het waarborgt de zorg voor beveiliging en omgang met alle vertrouwelijke informatie (zowel intern als extern).